ANLAND PREMIUM

Chủ đầu tư: Tập đoàn Nam Cường.

Địa chỉ: Khu đô thị Dương Nội, La Khê, Hà Đông, Hà Nội.

Điện thoại: 0989149248

Website: chungcuanlandpremium.com